Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.
Tjunior
Offline - 9 timer

Tjunior

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> TÆNK !!
Først efter at det sidste træ er fælder, den sidste flod forurenet og den sidste fisk fanget, vil I erkende at man ikke kan spise penge.

Seneste indlæg

Seneste billeder