Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.
SUPERDUER

SUPERDUER

Jeg er gift med en dejlig mand som jeg har 4 børn med 2 af hver slags . Vi bruger meget tid på vores brevduer  og så er jeg stor Aab-fan. Jeg er også glad for at gå til banko så det gør jeg med min søster 1 gange om ugen.Jeg bruger meget tid på at spille her. Jeg har flere familiemedlemmer herinde.

Seneste billeder