Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.
lina2680
Offline - 51 minutter

lina2680

Når en dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne.

Seneste indlæg

Seneste billeder