Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.
Esbjerg14
Offline - 1 måned

Esbjerg14

..........@..@......@..@..................... ..................................... ..........@....@@@@...@...................... .................................. ...........@...............@................. ........................................ ............@...@...@..@..................... ..................................... ...........@...............@......@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@.. ...........@@@@@@@@....@..................... ...........................@ ........@@................@@.....MUHH!!..JEG. ..ER..EN..KO..........@ ......@@....@.......@....@@....OG..JEG...VIL. ...BRINGE..DIG......@ ....@@@..................@@@................. LYKKE........................@ .......@@..................@@.....HVIS..DU..K O(PIERER)..MIG..........@ .........@@...............@@................. ...OG..SÆTTER.................@ .............@@.......@@....................M IG..IND..I..DIN.............@ ................@@@@....@.................... .....PROFIL....................@ .................................@........... ..........................@..........@.. ...................................@......... .......@..................@.........@.. ......................................@...... .....@......................@......@... .........................................@... ...@..@@@@@@@@@..@...@.... ...........................................@. .@..............................@.@....

Seneste indlæg

Seneste billeder