Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.
6800varde
Offline - 3 timer

6800varde

Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt,
risikerer man at leve resten af livet på ét ben
(kinesisk ordsprog).


You can always sell any dream to me (Joshua Kadison).


When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose.
Let me come along 'Cause even if you're wrong - I'll stand by you (Pretenders).

Seneste billeder