Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.

Kamp Ludo #1367913 Url

Regler

Ludo
Kamp
4 deltagere pr. bord
2 bedste spillere går videre

Tilmeldte deltagere (9)