Hjælp Ludo

Spillet

Ludo er et brætspil for 2-4 spillere. Hver spiller tildeles fire brikker, en terning og ét af fire mulige startområder. Målet er at bringe sine brikker hele spillepladen rundt for at nå frem til målområdet. Spillerne skiftes til at kaste en terning, der afgør hvor langt en brik kan flyttes. Flytter en spiller sin brik så den lander ovenpå en af modstandernes brikker, så flyttes modstanderens brik hele vejen hjem til sit startområde. Den generelle strategi i spillet er dermed, at forhindre at ens egne brikker slåes hjem, samtidig med at man skal forsøge at lande på modstandernes brikker for at slå dem hjem. Der er to muligheder for at sikre sine brikker mod at blive slået hjem; ved at have brikkerne stående på et globusfelt, eller ved at have to eller flere brikker stående på samme felt. Udover at brikkerne er i sikkerhed, vil en modspillers brik som lander på feltet, selv blive slået hjem. Vi vil gerne gøre det klart, at alle typer af taktisk spil ER TILLADT i ludo og turneringer.     

Find spil

Den bedste måde at starte et nyt spil på, er at trykke på "Find spil" og lade spillet finde passende modstandere til dig. På den måde sikrer du dig, at du så vidt muligt får modstandere med en rating tæt på din egen, samt at du kommer hurtigt i gang med at spille. Ved find spil vælges det mest populære regelsæt altid.

Vælg regler

I stedet for at bruge den populære "Find spil" funktion, så kan du vælge dine egne regler og selv invitere dem du vil spille med, eller søge efter folk der ønsker samme regelsæt. Kampludo er en særlig aggressiv variant af Ludo, hvor spillerne er tvunget til at slå modstandernes brikker hjem, så snart det er muligt. Overser man muligheden for at slå en modspillers brik hjem, bliver ens egen brik selv slået hjem. Venskabsludo forhindrer spillerne i at slå hinandens brikker hjem. Lander man på en modstanders brik, flyttes brikken et felt fremad, indtil den lander på et frit felt. Antal spillere kan indstilles fra 2-4. Dette tal inkluderer eventuelle computer-modstandere. Terning kan være enten Ludo-terning eller almindelig terning. Forskellen er beskrevet nedenfor. Invitér-knappen åbner en menu hvor du kan chatte og invitere venner eller robotter til at deltage i dit spil. Spillere med en grøn ludo-brik ud for deres navn er online i Ludo og klar til at spille, mens spillere med en rød ludo-brik ud for deres navn er online i Ludo men allerede i gang med et spille. En lille rød prik ud for en spillers navn betyder at han er offline, mens en grøn prik indikerer at han er online i et andet spil på Komogvind. Du bør derfor altid invitere folk med enten en grøn brik eller en grøn prik ud for deres navn, da der er størst chance for at de har tid til at spille. Der kan også inviteres computer-modstandere. Du behøves ikke invitere nogle for at bruge "Vælg regler"-funktionen. Du kan også bare vælge de regler du vil spille med, og trykke på søg-knappen. Er der andre spillere som søger efter et spil med tilsvarende regler, så vil I automatisk blive sat sammen.

Terning

Ludo kan spilles med to slags terninger - enten en helt almindelig sekssidet terning, eller den meget populære Ludo-terning. Ludo-terningen har seks sider, men øjnene 3 og 5 er udskiftet med globus og stjerne. Slår man globus, må man flytte en brik til det nærmeste globusfelt på spillepladen - også ud fra sit startområde. En sekser giver ligeledes ret til at flytte en brik ud fra startområdet. Slår man en stjerne med terningen, må man flytte en brik frem til det nærmeste stjernefelt - og derfra hoppe videre til det næste. Er en brik for tæt på mål til at kunne få glæde af en globus eller stjerne, kan slaget ikke bruges på den brik. Alle andre kast giver ret til at flytte en brik det antal felter som øjnene viser. Ekstrakast gives ved at slå en globus eller en sekser. Almindelig er en sekssidet terning uden stjerne og globus. Med den skal man slå seks, for at flytte en brik ud af startområdet, mens alle andre kast giver ret til at flytte en brik det antal felter øjnene viser. Ekstrakast gives kun når der bliver slået seks. For begge terninger gælder det, at antallet af ekstrakast er begrænset til ét.

Spillepladen

På spillepladen er der flere specielle områder og felter. Startområdet er der, hvor de fire brikker starter. For at tage en brik ud af startområdet, skal man slå en globus eller en sekser. Har man alle sine brikker i startområdet, får man op til tre slag med terningen, før turen gives videre. Målområdet er hvor de fire brikker skal flyttes hen. Hver spiller har sit eget målområde, og ingen anden spiller må tage sine brikker derind. For at nå enden af målområdet, så skal det rammes præcist - ellers må man flytte sin brik i den modsatte retning. Globus-felter beskytter brikkerne mod at blive slået hjem. Lander en modspillers brik på en beskyttet brik, bliver den selv slået hjem. Der er dog en undtagelse ved de farvede globusfelter. Eksempelvis er det kun røde brikker som kan være beskyttede på det røde globus felt, uanset antallet af brikker man har på feltet. Har man to brikker stående på modspillerens farvede globus, kan de altså begge blive slået hjem. Stjerne-felter fungerer som genveje, der kan bringe brikkerne hurtigere frem til målområdet. Lander en brik på en stjerne må den flyttes frem til den næste stjerne. Er det stjernen foran målområdet der landes på, flyttes brikken direkte i mål.

Computer-styring, kaffe-pauser og uafgjort

Ludo kan være et langt spil, så nogle gange er der behov for at du kan forlade spillet kortvarigt for f.eks. at hente kaffe eller andet. I den situation kan du trykke på kaffekoppen, og dermed lade computeren tage dine træk for dig, uden at dine modstandere skal vente på dig. Du kan dog maksimalt være under computer-styring i fem minutter, så sørg for at holde dine pause korte. Er du inaktiv i længere tid end fem minutter vil du blive fjernet fra spillet, på samme måde som hvis du havde forladt det ved at give op. Computeren vil da overtage styringen med dine brikker, og du vil blive tildelt en straf på 50 felter - det betyder at du sandsynligvis ikke vil kunne vinde spillet, hvis du har forladt det, selvom computeren spiller videre for dig. Vinderen er naturligvis den som får alle sine brikker først i mål. De sekundære placeringer afgøres i første omgang af hvor tæt på at vinde spillerne er. I tilfælde af uafgjort, vil en række andre faktorer spille ind: Felter flyttet, straf modtaget, tid under computer-styring og til sidst lodtrækning.

Poletter

Når et spil startes oprettes en pulje af poletter - 10.000 per spiller. Puljen fordeles mellem spillerne når spillet er slut. Er der computer-modstandere med i spillet, vil puljen være mindre.

Rating

I Ludo fordeles der rating når spillet er slut. Hvordan pointene fordeles afhænger af spillernes indbyrdes ratingforskelle og spillets resultat. Jo bedre en modstander du har slået, jo mere rating får du. Tilsvarende gælder det, at taber du til en modstander med lav rating så taber du også meget rating. For at undgå at brugere med høj rating sætter sig på de øverste pladser for evigt, ved at stoppe med at spille, så falder ens rating automatisk med 1% når man ikke har spillet i 14 dage.