Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.

Kamp Ludo #1367906 Url

Regler

Ludo
Kamp
4 deltagere pr. bord
2 bedste spillere går videre

nar9a
Indskud 9.000.000
18.900.000 Tokens icon
3
Randiglasdam
Indskud 40.000
120.000 Tokens icon
liane1976
Indskud 20.000.000
30.000.000 Tokens icon

Finale

Semifinale

Tilmeldte deltagere (6)