facebook-pixel
Offline - 3 år

densod

densod


hej til dig
                     Landporten

 

De eneste autoriserede adgangsveje til fæstningen var gennem ”Landporten” og ” Strandporten”. For at komme til Landporten fra landsiden måtte man først passere en ret bred grav, som lå foran ravelinen nord for Fæstningen. Graven, der kun havde en beskeden vandgennem-strømning, var forsynet med en vindebro. Efter at have passeret volden på ravelinen drejede vejen skarpt til højre ( 90 grader ) og fortsatte over den egentlige, vandfyldte voldgrav frem til Landporten.


       

Bygningens ældste dele stammer fra Christian III’s tid om end den i sin nuværende form er fra 1660’erne. Overbygningen er opført af Frederik IV i 1750. Formålet med vejens skarpe drejning var, at vanskeliggøre adgangen til Landporten.

Senest spillet

Seneste indlæg

Seneste billeder