Du har en Adblocker

Hvis du deaktiverer din Adblocker på Komogvind er du med til at holde vores spil gratis. VIP medlemmer ser ingen reklamer.
4656
Offline - 3 år

4656

undskyld til alle dem jeg har måtte slætte som ven

Seneste indlæg

Seneste billeder