Accept af vilkår:

Komogvind.dk ejes og drives af Cego A/S Lauritzens Plads 1, Denmark CVR: 29206651.Når du benytter komogvind.dk’s faciliteter og tilbud, accepterer du, at de nedenstående regler gælder for anvendelsen og at du derved indgår en aftale med Cego ApS på nedenstående vilkår. Du bekræfter også at du er mindst 13 år gammel.

Om komogvind.dk og præmierne:

På Komogvind.dk kan du spille sjove og underholdende spil helt gratis. Ved at spille kan du vinde poletter, som du kan bruge til lodtrækningen om de forskellige præmier. Du kan læse mere om præmierne på forsiden under menupunktet "Præmiebutikken".

Du behøver ikke have flest poletter for at vinde, men jo flere du har, desto større er chancen! For at deltage i lodtrækningen om præmierne er det vigtigt, at du husker at købe lodder. Dette kan du gøre i ”Præmiebutikken”.

Alle personer kan deltage i Komogvind.dk’s konkurrencer, men præmier sendes kun til personer med en dansk adresse. Der vil blive sendt en e-mail til alle vindere og denne e-mail skal besvares inden for 30 dage, ellers bortfalder retten til præmien. Der kan gå op til 30 dage fra man har oplyst sin adresse til at man modtager præmien. Hvis præmien ikke er modtaget senest 30 dage efter, at man har oplyst sin adresse, bedes vinderen henvende sig til Komogvind.dk. Ved at acceptere en præmie på vores side accepterer du yderligere, at vi i markedsføringsøjemed har ret til at oplyse dit brugernavn og spilstatstikker i ethvert givent nyhedsbrev, nyhedsside, e-mail eller lign. uden du vil modtage betaling herfor. Ansatte hos Komogvind, inklusive admins, og deres nærmeste familie, kan ikke deltage i lodtrækningerne. Præmierne kan ikke byttes til kontanter, VIP-dage eller andre præmier.

Der tages forbehold for fejl / tekniske problemer i lodtrækningerne.

Om køb og fortrydelsesret:

På Komogvind.dk har du mulighed for at foretage køb på siden og i spillene. Køb kan ikke refunderes, hvilket betyder at du fraskriver dig fortrydelsesretten og dermed ikke kan modtage en tilbagebetaling eller få spillene spolet tilbage til et tidspunkt før købet fandt sted.

Én person er lig med én bruger:

En person må kun oprette én brugerprofil. Profilen og brugsretten til denne er personlig og du må derfor ikke oprette eller anvende en profil i en andens navn.

Det er ikke tilladt at anvende scripts eller andre automatiserede programmer (f.eks. autoclick programmer) til at indsamle poletter og opnå yderligere statistik i et spil. Såfremt noget sådant konstateres, vil Komogvind.dk omgående slette dig i databasen samt udelukke dig fra komogvind.dk på ubestemt tid. Såfremt du under anvendelse af sådanne metoder eller systemer uberettiget har opnået gevinster eller værdier, forbeholder komogvind.dk sig retten til at kræve erstatning hos dig.

Markedsføring:

Ved oprettelse af en bruger på Komogvind.dk vil du have mulighed for via et flueben at samtykke til at modtage direkte markedsføring. Tilmeldingen vil have et indhold som følger:

”Jeg accepterer Komogvind.dk’s betingelser samt at modtage nyheder og tilbud via e-mail”

Du giver derved komogvind.dk lov til at udsende følgende e-mails til dig:

Nyhedsbrev – Indeholder nyheder og opdatering omkring Komogvind.dk. Kan ligeledes indeholde reklamer fra tredjemand. Nyhedsbrevet kan altid afmeldes når du er logget ind, eller ved at klikke her.

Tilbudsservice – Indeholder reklamer fra tredjemand, som kan være henvendt til alle brugere som modtager vores tilbudsservice eller på basis af din geografiske placering eller alder. Tilbudsservicen kan altid afmeldes når man er logget ind, eller ved at klikke her.

Datapolitik:

Den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018, kræver, at alle organisationer, der indsamler følsomme personoplysninger fra dem, der er bosiddende i EU, anmodes om klart og specifikt samtykke, inden de indsamler disse data. Ifølge GDPR, er personoplysninger hvilken som helst information, som kan bruges til at identificere vedkommende, der leverede personoplysningerne.


Komogvind.dk overholder naturligvis den til enhver tid gældende lovgivning om persondata. Persondata er defineret som enhver oplysning, der kan henføres til en enkeltperson fx navn, fødselsdato, adresse osv. Fotos kan også betragtes som persondata, hvis det er muligt at identificere enkeltpersoner. Krypterede data anses også for persondata i det omfang der er mulighed at dekryptere disse oplysninger og dermed identificere de personer, dataene angår.

Cookies:

Vi anvender cookies for at gemme visse typer af information på vores side, som f.eks. når du spiller et spil. Cookies giver vores system mulighed for at genkende din computer og sikre at din konto er forbundet med den profil du har oprettet.

Ip-adresse:

Når du besøger komogvind.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer og internetforbindelse, som du anvender til at besøge komogvind.dk. Formålet med registreringen er at vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, hvis der skulle ske misbrug eller overskridelse af lovgivningen i forbindelse med besøget på komogvind.dk

Sprogbrug, adfærd og generelt for siden:

Følgende regler gør sig gældende for brug af Komogvind.dk:

 • Ved oprettelse som bruger skal man afgive korrekte og sande oplysninger. Det er ikke tilladt at benytte en falsk identitet eller en anden persons identitet herunder f.eks. e-mail adresse eller personlige oplysninger. I tilfælde af chikane vil enhver oplysning såsom IP-nummer mm. blive udleveret til politiet med henblik på efterforskning.
 • Komogvind.dk forbeholder sig ret til at slette, gemme eller ændre profiler som ikke overholder dansk lovgivning eller som er uforenelig med Komogvind.dk’s eller dens brugeres interesser. Hvis en bruger udviser en upassende adfærd f.eks. overfor andre brugere, eller hvis en bruger ikke reagerer på de advarsler som Komogvind.dk uddeler, forbeholder Komogvind.dk sig ret til at suspendere eller slette den pågældende brugers profil og dermed udelukke denne fra at deltage i fællesskabet på komogvind.dk som aktiv bruger enten midlertidigt eller permanent.
 • Brugere på komogvind.dk skal respektere andre brugeres ret til privatliv
 • Komogvind.dk forbeholder sig retten til løbende at gennemgå indholdet i chatlogs, profiler og private beskeder med henblik på at påse, at komogvind.dks ordensreglement overholdes.
 • Komogvind.dk forbeholder sig i særdeleshed ret til at udelukke brugere som overtræder en af følgende regler på vores sider eller i et af vores chatrum:
 • Uanstændigt, fornærmende, vulgært, nedværdigende eller krænkende sprogbrug er ikke tilladt
 • Det er forbudt at drive hetz mod andre grupper og individer eller at opfordre hertil
 • Det er forbudt at uploade voldeligt eller pornografisk materiale
 • Oplysninger eller handlinger, der er i strid med lovgivningen tillades ikke.
 • Brugerne på Komogvind.dk må ikke anvende siden til markedsføring og/eller fremsættelse af tilbud om salg eller køb af varer eller tjenester.
 • Oprettelse af mere end én profil pr. person er ikke tilladt
 • Man må ikke logge ind på det samme spil mere end én gang ad gangen. Man må gerne spille forskellige spil samtidigt.
 • Det er ikke tilladt at chatte på andre sprog end dansk (norsk og svensk er tilladt, da det er meget lig dansk)
 • Enhver adfærd på og i forbindelse med www.komogvind.dk, der af komogvind.dk vurderes som strafbar, vil blive anmeldt til politiet.
 • Komogvind.dk overvåger konstant web-sitet med henblik på fejl, virusangreb, misbrug etc. og søger at rette problemer straks de konstateres. Komogvind.dk kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for den skade, som du og/eller din computer måtte blive påført som følge af benyttelsen af komogvind.dk’s faciliteter. Ved midlertidige fejl eller hvis siden/serveren er lukket/nede bliver der ikke kompenseret for tabt VIP tid eller mistede gevinster.
 • I tilfælde af sletning/suspendering af brugerprofil vil evt. resterende VIP medlemskab gå tabt.

Dataansvarlig:

Cego er dataansvarlig i forhold til oplysninger, som findes om dig på Komogvind.dk. Vi kan kontaktes skriftligt på denne adresse eller via. kontaktmulighederne på hjemmesiden.

Cego A/S

Lauritzens Plads 1

9000 Aalborg

Denmark

CVR: 29206651

Ændringer:

Komogvind.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser med et varsel på 2 uger efter offentliggørelse på www.komogvind.dk.

Ophavsret til spil eller dele af spil udviklet af brugere:

Som en del af Komogvind.dks koncept, kan brugerne i nogle af spillene selv bidrage til videreudvikling heraf. Dette kan f.eks. omfatte nye spil, baner, figurer, hele game boards etc. Den samlede og uindskrænkede ophavsret til materiale udarbejdet af brugeren i forbindelse med eller tilknytning brugen af Komogvind.dk og som af brugeren uploades/indtastes eller på anden måde gøres tilgængeligt på Komogvind.dk skal anses for at tilhøre Komogvind.dk. Brugeren oppebærer intet vederlag i forbindelse med overdragelse, ud over de individuelle og konkrete tilfælde, hvor Komogvind.dk vælger at belønne brugeren med poletter. Komogvind.dk kan bruge det af brugeren udviklede til hvilket som helst formål, herunder genanvende det på andre medier, i andre sammenhænge, som selvstændigt spil eller figur, overdrage rettighederne til tredjemand etc. uden at overdrageren kan gøre indsigelser imod dette, herunder kræve vederlag. Det følger ligeledes af den totale overdragelse, at overdrageren herefter ikke har ret til at videreudvikle, bearbejde, overdrage, genanvende eller på anden måde disponere over de spil, baner, figurer, game boards etc. som i henhold til ovenstående måtte være overdraget til Komogvind.dk