KomogVind Privatlivspolitik

Behandling af vores spilleres og besøgendes personoplysninger

Hvis du er erhvervskunde eller leverandør, kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger her/If you are a business customer or supplier, you can learn about how we process your personal data here: https://www.cego.dk/privacy-policy-for-businesses/.

CEGO A/S (i det følgende benævnt "vi"" eller "os") behandler personoplysninger om vores spillere og besøgende (i det følgende benævnt "du" eller "dig"). Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du ønsker at klage over eller gøre indsigelser mod vores behandling, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for vores persondatapolitikker ved at sende en e-mail til [email protected].

Henvendelser til denne mail, der ikke vedrører ovenstående, vil ikke blive håndteret, og henvendelsen slettes hurtigst muligt.

1. Formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig med følgende formål:

Personoplysningerne vil normalt blive udleveret af dig selv, når du opretter en konto hos os eller benytter vores systemer, og/eller vil blive indsamlet via overvågning af din aktivitet, f.eks. din spilleaktivitet, når du kommunikerer eller indgår aftaler med os m.v.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på:

 • Legitime interesser i forbindelse med markedsføring af vores spil (herunder at vindere af præmier offentliggøres på vores hjemmeside med brugernavn), analyse af kundeadfærd (i forbindelse med spil og på hjemmesiden) med henblik på at forbedre spil og hjemmeside, kundeservice og -support, herunder oplæring af medarbejder, samt den daglige kommunikation.
 • Opfyldelse af et kontraktforhold i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og afslutning af kundeforhold med dig, herunder registrering af kunder i relevante IT-systemer, håndtering af betalinger, fakturering og bogføring samt markedsføring af vores spil.
 • Retlig forpligtelse i forbindelse med vores bogføring, herunder opbevaring af relevant materiale i overensstemmelse med bogføringsloven, indberetning af gaveafgifter til SKAT samt håndtering af krav (herunder overførsel af nødvendige oplysninger til betalingstjenesteudbydere, advokatfirmaer, revisorer og inkassofirmaer).
 • 2. Opbevaringsperiode

  Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe de har relevans for kunderelationen til dig.

  Personoplysninger, der er indeholdt i korrespondance og henvendelser, opbevares i op til 3 år efter seneste kontakttidspunkt, medmindre en længere opbevaringsperiode er nødvendig i henhold til lov eller eventuelle igangværende eller potentielle krav, tvister eller mangelsager mellem dig og os.

  Personoplysninger, der skal opbevares i henhold til bogføringsloven eller andre bogføringsregler, slettes 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

  Personoplysninger, der er indeholdt i backup kopier, slettes rutinemæssigt ved overskrivning (gradvist) og kan ikke tilgås på normal vis.

  3. Modtagere

  Kun relevante medarbejdere vil have adgang til dine personoplysninger.

  Oplysningerne vil kun blive videregivet til de personer, der har brug for dem til de ovenfor anførte formål, f.eks. til fragtfirmaer med henblik på at foretage leverancer af præmier.

  Vi har til brug for databehandlingen antaget databehandlere, der under overholdelse af specifikke instrukser fra vores side vil få adgang til dine personoplysninger. Nogle af vores databehandlere behandler personoplysninger i USA, men alle er selvcertificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield-ordningen.

  4. Generelt

  4.1 Opdatering af dine personoplysninger

  Vi bestræber os på at sørge for, at alle dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Skulle der være ændringer i dine personoplysninger, bedes du meddele dette til os via ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på, fejl i dine personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget eller slettet hurtigst muligt.

  4.2 Dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen

  Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til os via ovenstående kontaktoplysninger.

  Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv.

  Du kan endvidere anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelsesreglerne er opfyldt.

  4.3 Klagemuligheder

  Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os via ovenstående kontaktinformationer. Hvis du er uenig eller utilfreds med den afgørelse, som vi træffer i sådan en klagesag (eller ikke ønsker at klage til os) kan du også klage til Datatilsynet her https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/, via e-mail [email protected] eller tlf. 33 19 32 00.