Hjælp Route 66

Route 66 er en spillemaskine, som indeholder mange forskellige og spændende spil: Speed Limit, Parkinglot, Racetrack Game, Las Vegas Game, Nudge, Flash og mange flere. Du kan læse mere om de forskellige spil her på siden.

Racetrack Game

Opnås ved 3 x Appelsin, Citron eller Kirsebær (når alle tre pile er tændt samtidig på den grønne gevinsttavle). Det kan også opnåes gennem Flash. Spillet giver et flash ved start og er dernæst aktivt i 5 spil. En sherifstjerne i spillet giver gevinst.

Flash

Opnås ved 3 x Bar eller 3 x Blomme (når alle tre pile er tændt samtidig på den røde gevinsttavle) eller ved 3 x Kaktusplante. Lyset flasher mellem de forskellige felter, og giver gevinst på det felt, hvor lyset standser. Standser lyset på 5 Lines, 3 Lines eller Super Hold, startes Scratch Magic for at bestemme antal vundne spil.

Scratch Magic

Scratch Magic startes når der opnås 5 Lines, 3 Lines eller Super Hold. Her skal der skrabes 2 ens tal for at bestemme antal vundne spil. Felterne indeholder henholdsvis 20, 30 og 40 vundne spil.

Nudge

Opnås fra Racetrack Game, Flash eller Parkinglot. Valserne kører rundt for at give et udgangspunkt for spillet. Det vundne antal nudge lægges til Nudgebanken, og valserne kan nu roteres det antal gange, som der er Nudge i banken. Valserne roteres ved hjælp af pileknapperne under hver enkelt valse. Spillet stopper, når der er en gevinst på en aktiv linie, når der ikke er flere nudge i nudgebanken eller ved at trykke på Spin knappen. Resterende nudge, som ikke er brugt i spillet, bliver opsparet i nudgebanken. Der kan maksimalt opspares 20 nudge i nudgebanken.

Super Flash

Opnås fra Racetrack Game, Flash eller Parkinglot. Alle felterne tændes, hvorefter de slukkes lidt ad gangen, mens valserne kører. Sidste tændte felt eller valserne giver gevinst.

High Low

Opnås fra Flash. Spillet går ud på at gætte om det næste kort, der trækkes, bliver større eller mindre end det aktuelle kort. Der gættes på "større" eller "mindre" ved hjælp af pileknapperne. Ved et rigtigt gæt får man mulighed for at gætte igen. Man kan altid vælge at tage de opnåede Nudge og stoppe spillet. Hvis der gættes forkert, får man 2 Nudge, og spillet stopper. Der kan vindes fra 2-10 Nudge samt ”Nudge til gevinst”, der symboliseres af stjernen.

Super Hold

Opnås fra Flash. Når Super Hold opnås, startes først Scratch Magic, hvor der skrabes for at bestemme antal vundne spil. Super Hold er aktivt i det vundne antal spil og giver mulighed for at foretage hold efter hold. Det er dog ikke muligt at holde på en gevinst.

3 Lines

Opnås fra Racetrack Game, Flash eller Speed Limit. Når 3 Lines opnås, startes først Scratch Magic, hvor der skrabes for at bestemme antal vundne spil. 3 Lines er aktivt i det vundne antal spil.

5 Lines

Opnås fra Racetrack Game, Flash eller Speed Limit. Når 5 Lines opnås, startes først Scratch Magic, hvor der skrabes for at bestemme antal vundne spil. 5 Lines er aktiv i det vundne antal spil, og alle 5 linier er aktive.

Top Game

Opnås fra Flash eller Speed Limit. Lyset flasher mellem Bonus, Extra og Super.

Bonus, Extra og Super

Lyset flasher i de tilhørende felter.

Speed Limit

Opnås ved 3 x Speed Limit eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 10 spil og består af en vandret søjle med 6 felter og en roulette med 6 felter. Sherifstjerne giver et step i spillet. Når den vandrette søjle er tændt vil en Sherifstjerne medføre en rotation i rouletten.

Parkinglot

Opnås ved 3 x Parkeringsskilt, Flash eller via Valgfrit spil. Spillet er aktiv i 5 til 10 spil og består af en spilleplade med 63 felter. Terning flytter lysene tilsvarende felter som øjnene viser på terningen. Hvis der holdes på Terning flyttes ikke. Spillepladen indeholder følgende: 17 felter med gevinster fra 20 til 600 3 felter med ekstra slag 4 felter med Transportbånd 3 felter med Kranie (spil slut) 2 felter med Racetrack Game 2 felter med Flash 1 felt med 2 Nudge 1 felt med 4 Nudge

Las Vegas Game

Opnås ved 3 x Las Vegas eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 15-20 spil og består af 3 lodrette søjler med 7 felter. Terning flytter lysene det antal felter som øjnene viser på terningen. Hvis der holdes på Terning, flyttes lysene ikke. Ved Liniespil vælges gevinstlinie før lodret søjle vælges. En tændt vandret række giver 40 + et step i gevinsttavle. Tændt Payout række (markeret med grøn) udløser gevinst fra gevinsttavle. Gevinstens størrelse afhænger af antal tændte vandrette rækker. Mens spillet er i gang, vil en sekser give et ekstra spil.

Valgfrit spil

3 x Route 66 udløser valgfrit spil mellem Speed Limit, Parkinglot og Las Vegas Game.

Jackpot Game

Opnås fra Racetrack Game, Speed Limit, Parkinglot eller Las Vegas Game. Spillet er aktiv i det vundne antal spil (20, 40 eller 60) og tæller ned efter første jackpotgevinst. Spillet består af en roulette med 7 felter. Når Bar rammes på centerlinien gives et flash i rouletten. Hvis Liniespil er aktivt, når Jackpot Game opnås, vil Liniespil holde pause indtil Jackpot Game er slut.

Strategi

Nudge Det er en god idé at have opsparet nogle Nudge, således at der under et Liniespil, hvor Nudge vindes, kan nudges frem til et spil Speed Limit eller Las Vegas Game. Valgfrit spil Hvis man har Liniespil er det en fordel at vælge Las Vegas Game eller Speed Limit, da der er mulighed for at komme langt i disse spil og vinde større gevinster. Hvis man ikke har Liniespil, kan man med fordel vælge Parkinglot, hvor det er muligt at opnå 20 Jackpot Games. Liniespil Under et Liniespil er det en god ide ikke at bruge Auto Spin, da man skal gå efter at få Speed Limit, Las Vegas Game eller Flash. Hold på mindre gevinster kan derfor med fordel annulleres.

Afslutning af spil

For at afslutte spillet skal du klikke på knappen "Afslut" nede i venstre hjørne. Afslutter du spillet, vil dine Nudge ikke blive gemt til næste spil. Hvis du stadig har poletter i spillemaskinen, bliver de automatisk sat ind på din profil, når du afslutter spillet.

Udbetaling af poletter

Af sikkerhedsmæssige årsager opdaterer vi spillernes poletter hvert 2. minut for at undgå, at man mister alle vundne poletter, hvis spillet skulle gå ned. Derfor vil poletantallet i profilen ikke altid stemme overens med slutresultatet, da de er blevet indsat løbende, mens man har spillet.