Betingelser

Accept af vilkår:

Komogvind.dk ejes og drives af Cego A/S Lauritzens Plads 1, Denmark CVR: 29206651.Når du benytter komogvind.dk’s faciliteter og tilbud, accepterer du, at de nedenstående regler gælder for anvendelsen og at du derved indgår en aftale med Cego ApS på nedenstående vilkår. Du bekræfter også at du er mindst 13 år gammel

Om komogvind.dk og præmierne:

På Komogvind.dk kan du spille sjove og underholdende spil helt gratis. Ved at spille kan du vinde poletter, som du kan bruge til lodtrækningen om de forskellige præmier. Du kan læse mere om præmierne på forsiden under menupunktet "Præmiebutikken".

Du behøver ikke have flest poletter for at vinde, men jo flere du har, desto større er chancen! For at deltage i lodtrækningen om præmierne er det vigtigt, at du husker at købe lodder. Dette kan du gøre i ”Præmiebutikken”.

Alle personer kan deltage i Komogvind.dk’s konkurrencer, men præmier sendes kun til personer med en dansk adresse. Der vil blive sendt en e-mail til alle vindere og denne e-mail skal besvares inden for 30 dage, ellers bortfalder retten til præmien. Der kan gå op til 30 dage fra man har oplyst sin adresse til at man modtager præmien. Hvis præmien ikke er modtaget senest 30 dage efter, at man har oplyst sin adresse, bedes vinderen henvende sig til Komogvind.dk. Ved at acceptere en præmie på vores side accepterer du yderligere, at vi i markedsføringsøjemed har ret til at oplyse dit brugernavn og spilstatstikker i ethvert givent nyhedsbrev, nyhedsside, e-mail eller lign. uden du vil modtage betaling herfor. Ansatte hos Komogvind, inklusive admins, og deres nærmeste familie, kan ikke deltage i lodtrækningerne. Præmierne kan ikke byttes til kontanter, VIP-dage eller andre præmier.

Der tages forbehold for fejl / tekniske problemer i lodtrækningerne.

Om køb og fortrydelsesret:

På Komogvind.dk har du mulighed for at foretage køb på siden og i spillene. Køb kan ikke refunderes, hvilket betyder at du fraskriver dig fortrydelsesretten og dermed ikke kan modtage en tilbagebetaling eller få spillene spolet tilbage til et tidspunkt før købet fandt sted.

Én person er lig med én bruger:

En person må kun oprette én brugerprofil. Profilen og brugsretten til denne er personlig og du må derfor ikke oprette eller anvende en profil i en andens navn.

Det er ikke tilladt at anvende scripts eller andre automatiserede programmer (f.eks. autoclick programmer) til at indsamle poletter og opnå yderligere statistik i et spil. Såfremt noget sådant konstateres, vil Komogvind.dk omgående slette dig i databasen samt udelukke dig fra komogvind.dk på ubestemt tid. Såfremt du under anvendelse af sådanne metoder eller systemer uberettiget har opnået gevinster eller værdier, forbeholder komogvind.dk sig retten til at kræve erstatning hos dig.

Markedsføring:

Ved oprettelse af en bruger på Komogvind.dk vil du have mulighed for via et flueben at samtykke til at modtage direkte markedsføring. Tilmeldingen vil have et indhold som følger:

”Jeg accepterer Komogvind.dk’s betingelser samt at modtage nyheder og tilbud via e-mail”

Du giver derved komogvind.dk lov til at udsende følgende e-mails til dig:

Nyhedsbrev – Indeholder nyheder og opdatering omkring Komogvind.dk. Kan ligeledes indeholde reklamer fra tredjemand. Nyhedsbrevet kan altid afmeldes når du er logget ind, eller ved at klikke her.

Tilbudsservice – Indeholder reklamer fra tredjemand, som kan være henvendt til alle brugere som modtager vores tilbudsservice eller på basis af din geografiske placering eller alder. Tilbudsservicen kan altid afmeldes når man er logget ind, eller ved at klikke her.

Datapolitik:

Den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018, kræver, at alle organisationer, der indsamler følsomme personoplysninger fra dem, der er bosiddende i EU, anmodes om klart og specifikt samtykke, inden de indsamler disse data. Ifølge GDPR, er personoplysninger hvilken som helst information, som kan bruges til at identificere vedkommende, der leverede personoplysningerne.


Komogvind.dk overholder naturligvis den til enhver tid gældende lovgivning om persondata. Persondata er defineret som enhver oplysning, der kan henføres til en enkeltperson fx navn, fødselsdato, adresse osv. Fotos kan også betragtes som persondata, hvis det er muligt at identificere enkeltpersoner. Krypterede data anses også for persondata i det omfang der er mulighed at dekryptere disse oplysninger og dermed identificere de personer, dataene angår.

Indsamling af persondata:

Komogvind.dk registrerer kun persondata i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning. På enkelte websteder beder komogvind.dk dig angive personlige oplysninger som fx e-mail adresse, navn, postadresse eller telefonnummer. Komogvind.dk indsamler fra tid til anden også demografiske oplysninger som fx postnummer, alder, køn, præferencer og interesser. I forbindelse med betalingstjenester indsamler komogvind.dk endvidere kontonumre, kreditkortnummer etc. I forbindelse med optimering af www.komogvind.dk indsamler komogvind.dk fra tid til anden oplysninger om besøget, herunder aktiviteter og brugen af links.

Brugen af den indsamlede persondata:

Komogvind.dk bruger persondata til at drive og forbedre www.komogvind.dk, samt for at kunne levere de ting som du gerne vil have ud af dit besøg på www.komogvind.dk. Dette kan bl.a. omfatte at sørge for en mere effektiv kundeservice, at forbedre informationsniveauet, eller gøre tjenesterne nemmere at benytte ved at fjerne behovet for, at du skal angive de samme oplysninger flere gange. Data kan også blive anvendt til undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier. Komogvind.dk bruger naturligvis også persondata til at kommunikere med dig, herunder sørge for at du får eventuelle præmier tilsendt.

Komogvind.dk behandler de registrerede oplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og således i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Komogvind.dk behandler således ikke persondata til usaglige formål. De oplysninger som komogvind.dk indsamler og behandler, er således relevante og nødvendige for at brugeren kan anvende komogvind.dk efter dets formål, herunder gøre brug af tjenesteydelserne på domænet, modtage præmier, blive opkrævet evt. betaling for VIP-medlemskaber etc.

Som kunde har du ret til adgang, hvilket betyder at du på ethvert tidspunkt kan anmode om, at Komogvind.dk giver dig et overblik over, hvilke data Komogvind.dk er i besiddelse af og hvordan det behandles.

Du har ret til rettelse, hvilket betyder at hvis den information Komogvind.dk er i besiddelse af er forkert, kan den ændres til de korrekte oplysninger.

Du har ret til sletning (ret til at blive glemt), hvilket betyder at du til enhver tid kan anmode Komogvind.dk om at slette al information vedrørende din person. Vær opmærksom på, at dette vil afslutte dit kundeforhold med Komogvind.dk, og du vil ikke kunne bruge vores tjenester.

Du har ret til begrænsning af behandling, hvilket betyder at du kan anmode om, at Komogvind.dk stopper med at behandle dine oplysninger. Vær opmærksom på, at dette vil afslutte dit kundeforhold med Komogvind.dk, og du vil ikke kunne bruge vores tjenester.

Opdatering af persondata:

Komogvind.dk ajourfører desuden den indsamlede persondata således, at der foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke opbevares urigtige eller vildledende oplysninger. Urigtige og vildledende oplysninger slettes hurtigst muligt. Komogvind.dk opbevarer ikke persondata i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt under hensyn til de formål, hvortil oplysningerne indsamles.

Sikring af persondata:

De af Komogvind.dk indsamlede oplysninger opbevares fortroligt og sikkert således, at ingen tredjepart kan opnå adgang hertil og de ikke udsættes for undergang eller lignende. Komogvind.dk bruger sikkerhedsteknologi og sikrede fremgangsmåder for at beskytte brugerens persondata mod uautoriseret adgang. Du vælger en adgangskode ved oprettelse, til at beskytte dine personlige oplysninger, og det er derfor altid dit eget ansvar at hemmeligholde adgangskoden. Du opfordres til ikke at dele oplysninger af denne type med andre. Hvis du deler computer med andre, opfordres du til altid at logge ud når du forlader www.komogvind.dk og at du ikke gemmer login oplysninger i browseren. Dette bør du gøre for at beskytte dine oplysninger, så efterfølgende brugere ikke får adgang til dem.

Deling og videregivelse af persondata: Videregivelse af oplysninger til tredjepart vil kun ske i det omfang, du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, og dette er indhentet i overensstemmelse med gældende lovgivning. De data som du selv offentliggør vil ikke være omfattet heraf, herunder de oplysninger som du måtte vælge at lægge ind på din profil, deltagelse i chatten etc. Ved din tilmelding som bruger, accepterer du endvidere at vi må vise dit brugernavn og spilstatistikker. Data som er nødvendige/naturlige at udveksle med tredjeparter for at opfylde aftalen med dig, herunder eksempelvis forskellige partnere i betalingsprocesser, kan også blive videregivet, men kun i det omfang det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med dig.

Komogvind.dk skal være berettiget til at overdrage persondata om dig i det omfang dette sker som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Videregivelse, indsamling og behandling af persondata i videre omfang end hvad der er tilladt efter den til enhver tid gældende lov om behandling af persondata vil ikke finde sted.

Cookies:

Vi anvender cookies for at gemme visse typer af information på vores side, som f.eks. når du spiller et spil. Cookies giver vores system mulighed for at genkende din computer og sikre at din konto er forbundet med den profil du har oprettet.

Ip-adresse:

Når du besøger komogvind.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer og internetforbindelse, som du anvender til at besøge komogvind.dk. Formålet med registreringen er at vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, hvis der skulle ske misbrug eller overskridelse af lovgivningen i forbindelse med besøget på komogvind.dk

Sprogbrug, adfærd og generelt for siden:

Følgende regler gør sig gældende for brug af Komogvind.dk:

 • Ved oprettelse som bruger skal man afgive korrekte og sande oplysninger. Det er ikke tilladt at benytte en falsk identitet eller en anden persons identitet herunder f.eks. e-mail adresse eller personlige oplysninger. I tilfælde af chikane vil enhver oplysning såsom IP-nummer mm. blive udleveret til politiet med henblik på efterforskning.
 • Komogvind.dk forbeholder sig ret til at slette, gemme eller ændre profiler som ikke overholder dansk lovgivning eller som er uforenelig med Komogvind.dk’s eller dens brugeres interesser. Hvis en bruger udviser en upassende adfærd f.eks. overfor andre brugere, eller hvis en bruger ikke reagerer på de advarsler som Komogvind.dk uddeler, forbeholder Komogvind.dk sig ret til at suspendere eller slette den pågældende brugers profil og dermed udelukke denne fra at deltage i fællesskabet på komogvind.dk som aktiv bruger enten midlertidigt eller permanent.
 • Brugere på komogvind.dk skal respektere andre brugeres ret til privatliv
 • Komogvind.dk forbeholder sig retten til løbende at gennemgå indholdet i chatlogs, profiler og private beskeder med henblik på at påse, at komogvind.dks ordensreglement overholdes.
 • Komogvind.dk forbeholder sig i særdeleshed ret til at udelukke brugere som overtræder en af følgende regler på vores sider eller i et af vores chatrum:
 • Uanstændigt, fornærmende, vulgært, nedværdigende eller krænkende sprogbrug er ikke tilladt
 • Det er forbudt at drive hetz mod andre grupper og individer eller at opfordre hertil
 • Det er forbudt at uploade voldeligt eller pornografisk materiale
 • Oplysninger eller handlinger, der er i strid med lovgivningen tillades ikke.
 • Brugerne på Komogvind.dk må ikke anvende siden til markedsføring og/eller fremsættelse af tilbud om salg eller køb af varer eller tjenester.
 • Oprettelse af mere end én profil pr. person er ikke tilladt
 • Man må ikke logge ind på det samme spil mere end én gang ad gangen. Man må gerne spille forskellige spil samtidigt.
 • Det er ikke tilladt at chatte på andre sprog end dansk (norsk og svensk er tilladt, da det er meget lig dansk)
 • Enhver adfærd på og i forbindelse med www.komogvind.dk, der af komogvind.dk vurderes som strafbar, vil blive anmeldt til politiet.
 • Komogvind.dk overvåger konstant web-sitet med henblik på fejl, virusangreb, misbrug etc. og søger at rette problemer straks de konstateres. Komogvind.dk kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for den skade, som du og/eller din computer måtte blive påført som følge af benyttelsen af komogvind.dk’s faciliteter. Ved midlertidige fejl eller hvis siden/serveren er lukket/nede bliver der ikke kompenseret for tabt VIP tid eller mistede gevinster.
 • I tilfælde af sletning/suspendering af brugerprofil vil evt. resterende VIP medlemskab gå tabt.

Dataansvarlig:

Cego er dataansvarlig i forhold til oplysninger, som findes om dig på Komogvind.dk. Vi kan kontaktes skriftligt på denne adresse eller via. kontaktmulighederne på hjemmesiden.

Cego A/S

Lauritzens Plads 1

9000 Aalborg

Denmark

CVR: 29206651

Ændringer:

Komogvind.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser med et varsel på 2 uger efter offentliggørelse på www.komogvind.dk.

Ophavsret til spil eller dele af spil udviklet af brugere:

Som en del af Komogvind.dks koncept, kan brugerne i nogle af spillene selv bidrage til videreudvikling heraf. Dette kan f.eks. omfatte nye spil, baner, figurer, hele game boards etc. Den samlede og uindskrænkede ophavsret til materiale udarbejdet af brugeren i forbindelse med eller tilknytning brugen af Komogvind.dk og som af brugeren uploades/indtastes eller på anden måde gøres tilgængeligt på Komogvind.dk skal anses for at tilhøre Komogvind.dk. Brugeren oppebærer intet vederlag i forbindelse med overdragelse, ud over de individuelle og konkrete tilfælde, hvor Komogvind.dk vælger at belønne brugeren med poletter. Komogvind.dk kan bruge det af brugeren udviklede til hvilket som helst formål, herunder genanvende det på andre medier, i andre sammenhænge, som selvstændigt spil eller figur, overdrage rettighederne til tredjemand etc. uden at overdrageren kan gøre indsigelser imod dette, herunder kræve vederlag. Det følger ligeledes af den totale overdragelse, at overdrageren herefter ikke har ret til at videreudvikle, bearbejde, overdrage, genanvende eller på anden måde disponere over de spil, baner, figurer, game boards etc. som i henhold til ovenstående måtte være overdraget til Komogvind.dk